išaušti

išaušti
2 išaũšti 1. intr. prasidėti rytui bei dienai, prašvisti: Išaušo mums bedainuojant J. Kai atsikėlėm, buvo vos žymu diena, kol išsitaisėm, ir išaũšo Kp. Dar neišaũšus išvažiavo Pn. Išaušo aušrelė, užtekėjo šviesi saulelė NS1230. Pragydo gaideliai, išaũštro aušrelė (d.) Lp. ^ Nežinome, kas rytoj išauš (kas bus rytoj) I. Kaip auštè išaušáu (nudžiugau, iš džiaugsmo nušvitau) Šts.prasidėti (apie pavasarį, vasarą): Pavasaris išaũšta N. Išaũš šilta vasarėlė, žaliuos tavo lapeliai JD1138. Išaũš šilts pavasarėlis, išgins broleliai bėrus žirgus J.Jabl. | prk.: Dabar palijo, ir kaip aušte išaũš daržas (sužaliuos) Ms. 2. tr. užtikti aušrai ką nors: Te jį i išaũšdavo OG372. Išaušo aušrelė bemalančią, sutemo tamselė beaudžiančią LTR(Bb). \ aušti; apaušti; ataušti; išaušti; nuaušti; paaušti; praaušti; užsiaušti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • išausti — išáusti vksm. Išáudžiau tautiniùs drabužiùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išaušti — išaũšti vksm. Sekmãdienio rýtas išaũšo šáltas ir apsiniáukęs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įsausti — įsaũsti vksm. Ãriant dùlka įsaũsusi žẽmė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išausti — 1. tr. baigti austi, paruošti audžiant: Austinę skepetą dukra išaudė sau J. Atneš stakleles nepakeliamas, įries drobelę neišaudžiamą Rš. Ui, kad tu išausi man marškinelius be nyčių, be skieto, be šautuvelės KlpD1. | prk.: Iš mažo žodžio didelę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išaušti — 1 išaušti intr. 1. išvėsti, atšalti: Langas buvo atviras, išaušo gryčia Rm. Visai jau išaušo pečius, kuris metas kai kurtas Srv. 2. prk. susilpnėti, pranykti: Meilė daugiuose išauš BtMt24,12. 3. prk. pakvaišti: Žmonys visi išaušo Ėr. Ką jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsausti — įsaũsti žr. įsausėti: Insaũso žemė Klt. Ariant dulka įsaususi žemė rš. sausti; apsausti; įsausti; išsausti; nusausti; pasausti; persausti; prasausti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perausti — 1. tr. išardžius naujai išausti: Ar parausit tuos raiščius, kad perkat? Nt. 2. tr. per ką išausti. | prk.: Plaukai juodi, šen ten perausti sidabru I.Simon. 3. intr. kurį laiką praleisti audžiant: Vakar visą dieną paraudžiau Grg. 4. refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priausti — 1. tr. daug išausti: Ji priaudė daug drobių Ėr. Ne tiek priaudžiau, kiek prisnaudžiau Prng. | refl. tr.: Jijė prisiaudė pavasarį visokių audeklų J. Jau prisiverpiau baltų linelių, jau prisiaudžiau plonų drobelių D94. 2. intr. iki kurios vietos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apausti — tr. 1. išausti daugeliui, užtenkamai: Ana mumis apaudė ir išejo namie Grg. Bus laiko apausti, apsiūti vaikus Žem. | refl.: Jau apsiaudėm, galėsim dabar eit į laukus Gs. 2. Lk apmušti, apkulti: Apausk piemenį, kad neklauso Ll. ◊ su liežuviù… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atausti — 1. tr. ataudais išausti: Vienais [siūlais] meta, kitais ataudžia Gs. Kuo mes atausme, tiek drobės prisimetę? Kp. Ji vieną pusę juodu, kitą raudonu siūlu ataudė Lš. Į vilnonę marškoniais ataudais atausk J. Apatinės kelnės vis būna blakute ataustos …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”